Atelierroute Eindhoven en regio
30 september en 1 oktober 2017

In en om Eindhoven hebben deelnemende kunstateliers hun deuren geopend voor publiek.
Dit stelt het publiek in staat op informele wijze met kunstenaars in contact te komen,
hun werk te aanschouwen en ook om kunst direct van de maker te kopen!

De inschrijving voor de atelierroute is gesloten
De voorwaarden voor inschrijven zijn:

 • Dat je een ruimte ter beschikking hebt waarbij het goed toegankelijk is voor publiek.
 • Dat je de kunstacademie of soortgelijke afgeronde opleiding hebt genoten.
 • Het hebben van een eigen website!
 • De kosten vooraf te voldoen zijn 50 Euro

Wat krijg je er voor:

 • Zoveel mogelijk publiciteit:
  o.a. op de plattegrond van de route in Groot Eindhoven,
  verder op zoveel mogelijk locaties in en buiten de stad.
 • Je gegevens staan met afbeelding tot september 2017
  op onze website, nadien onder 'Deelnemers 2017'
 • Gratis informatiemateriaal, o.a. affiches, kaarten en plattegronden
 • De plattegronden van de Atelierroute ligt twee weken vooraf
  in de centrale bibliotheek in Eindhoven en op diverse plaatsen
  in de stad en aangrenzende gemeentes.

Betalen:

De kunstenaars die de deelnemersbijdrage van € 50.- nog niet hebben betaald:
Graag overmaken naar:
NL31 INGB 0004 5532 24
Stichting Atelierroute regio Eindhoven